SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KOMU UDĚLUJI SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Souhlas se zpracováním udělujete panu Lukáši Bajsovi, se sídlem Kurzova 2222/16, 155 00, Praha 5 – Stodůlky, IČO: 06022278, tel: +420 720 224 438, email: info@lukasbajsart.cz, jakožto správci osobních údajů (dále jen „Správce“).

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY?

Všechny osobní údaje, které poskytnete při vyplnění formuláře pro vložení příspěvku (komentáře) – tj. jméno a příjmení, email (dále jen „osobní údaje“).

KTERÝM OSOBÁM BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY?

Správce zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně. Zpracováním osobních údajů může Správce pověřit v souladu s čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), třetí osoby – zpracovatele, zejm. poskytovatele serverových služeb, poskytovatele právních, účetních či daňových služeb a/nebo a poskytovatele webových analytických nástrojů.

JAKÁ MÁM PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, dále máte právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i právo na odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním. Tato práva lze u Správce uplatnit písemně a/nebo telefonicky na shora uvedených kontaktních údajích. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (email: posta@uoou.cz). Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě tohoto souhlasu. Je-li pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, máte rovněž právo na bezodkladné oznámení o vzniklém porušení Správcem.

JAKÝ JE ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správce zpracovává osobní údaje na základě tohoto souhlasu, za účelem vkládání a zobrazování Vašich komentářů k článkům a produktům umístěným na webové stránce Správce.

 

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v souladu s čl. 7 Nařízení, za účelem vkládání a zobrazování svých komentářů k článkům umístěným na webové stránce Správce, a to po dobu existence (zobrazování) příslušného článku nebo produktu.

 

Tento souhlas není povinný, je udělován dobrovolně, a muže být kdykoliv vůči Správci odvolán písemně a/nebo telefonicky na shora uvedených kontaktních údajích.